Savunma Sanayi ve Arama kurtarma Çalışmaları için PEM yakıt pilli jenerator

500 Wattlık Yakıt Pilli Jeneratör Geliştirme Projesi

Hidrojenin yakıt olarak kullanıldığı ve kimyasal enerjinin doğrudan elektrik enerjisine çevrildiği PEM Yakıt Pili kullanan; deprem sonrası arama kurtarma gibi sessizlik ya da uzun ömür gerektiren kritik askeri ya da sivil operasyonlarda kullanım alanı bulacak ticari bir jeneratörün geliştirilmesi faaliyetlerinden oluşmaktadır. Proje kapsamında; yakıt pili ve bileşenlerinin tasarımı, contalama ve soğutma sistemleri tasarımı, kontrol sistemi tasarımı, sistem entegrasyonu, pilot ölçekli ve gerçek ölçekli prototip üretimleri ve sistem testleri gerçekleştirilecektir.
     Bu proje ile, hidrojen ile çalışan yakıt pillerinin üretimi ve ticari uygulaması hedeflenmektedir. Özellikle deprem bölgesi ve askeri amaçlar gibi sessiz çalışmanın gerekli olduğu uygulamalarda enerji ihtiyacı problemine çözüm sağlamaya yöneliktir. Proje TEKSİS firmasının özgün katkısı ile gerçekleştirilecektir. Proje kapsamındaki;
a-500 Wattlık PEM Yakıt Pili Sistem Tasarımı,
b-Elektrotlar ve MEA üretimi,
c-Tekli Yakıt Pili Testleri,
d-Bipolar Plaka tasarımı,
e-Contalama ve Kaçakların önlenmesi,
f-Yakıt Pili Testleri,
g-Proses Tasarımı,
h-Sistem Kontrolü için Elektronik Donanım ve Yazılımın Geliştirilmesi,
i-500 Wattlık PEM yakıt pili sisteminin hazırlanması ve Testleri,
j-Son Ürün Tasarımı
faaliyetleri firmalarımızda çalışan tasarımcı, mühendis ve teknisyenler tarafından gerçekleştirilecektir.

Görseller

Broşürler

hd film izle