EUREKA PROJESİ

Havaalanı Servis Araçları için 2 kW Kapasiteli HT-PEM yakıt Pili il Çalışan Hibrit Güç Sistemi Geliştirilmesi ve Entegrasyonu" projesi Türkiye Danimarka İşbirliği Programı Kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Proje kapsamında dizel motorların sebep olduğu gaz ve parçacık emisyonunu azaltmak ve enerji verimliliğini arttırmak amacıyla havaalanı yerhizmet araçlarında kullanılmak üzere biyoyakıt ile çalışan ticari nitelikte hibrit güç sistemi geliştirilecektir. 

TEKSİS proje kapsamında tamamı Danimarka'da yer alan özel sektör firmaları ve Danimarka Teknik Üniversitesinin farklı bölümleri ile ortaklık kurmaktadır.  
1. Kobenhavns Lufthavne AS. / Copenhagen Airports AS. (CPH)
2. Danish Power Systems (DPS) 
3. Lithium Balance (LiB) AS.
4. Technical University of Denmark, Department of Energy Conversion & Storage
5. Technical University of Denmark, Department of Mechanical Engineering-DTU Mek 

Danışmanlık Hizmeti

1. Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü


Görseller

Broşürler

hd film izle